העצמה

בכדי להגביר את היקף הפעילות ולסייע לעמותות בבניית הקיימות הפיננסית מתוך תפיסה הוליסטית חברו קרן פראט ותכנית פראדלר ליוזמה חדשה, שהוקמה במחצית שנת 2010. קמרון, היא חברה לתועלת הציבור במימונן של קרנות יד הנדיב, פראט וכהנוב, ומטרתה מתן ליווי והדרכה כוללים לארגוני המגזר השלישי שנועדו ליצירת ארגונים איתנים המנוהלים בצורה מקצועית גבוהה, בעלי שרידות פיננסית וקיימות ארגונית לאורך זמן.

'פראדלר' - פרויקט העצמה לארגונים ללא מטרות רווח

ב'קרן פראט' אנו בוחנים באופן קבוע דרכי פעולה שיבטיחו שלתרומות שאנו מעניקים תהיה השפעה מרבית, ודואגים לשפר את קשרי השותפות המיוחדים שפיתחנו עם מקבלי המענקים. כתוצאה מכך, אנו מעורבים יומיום בסוגיות השונות שעמן מתמודדות העמותות השותפות שלנו. תוצר חשוב ביותר שהניבה מדיניות זו היה הקמתו של מיזם 'פראדלר' להעצמת ארגונים ללא מטרות רווח. זוהי תוכנית חונכות ראשונה מסוגה, שמטרתה להעצים ולהדריך ארגונים ללא מטרות רווח, ולעזור להם לפתח תוכנית אסטרטגית לפיתוח משאבים ויכולות מקצועיות לשיפור מצבו של הארגון לאורך זמן.

בשלב הראשון של התוכנית, החונכים עוזרים לעמותות לזהות את הנושאים המרכזיים המשפיעים על יכולתן לפעול למען מימוש מטרותיהן. לאחר מכן הם עובדים איתן על פיתוח מדיניות, נהלים ואסטרטגיה שיעזרו להתמודד עם הבעיות העומדות בפניהן. בין היתר, החונכים עוזרים לעמותות:

  • להרחיב את היכרותן עם מקורות המימון ועם מגזרי המשאבים השונים
  • לפתח מבחר אפקטיבי של חומרים כתובים המיועדים לגיוס כספים ומשאבים אחרים
  • לשפר ולטפח את יחסיהן עם התורמים ולשמר את הקשרים החשובים הללו
  • לעודד שיתוף פעולה עם ארגונים רלוונטיים אחרים
  • לעזור לשפר את ניהול מאגרי המידע
  • להקנות ידע ומיומנויות להעצמה של יכולת גיוס הכספים
  • להעצים את יעילות פעולותיהן
  • לספק מסגרת פיקוח על הפרויקטים שמפעילות העמותות ואת ניתוח תוצאותיהם

תוכנית 'פראדלר' להעצמת עמותות עוררה התעניינות עצומה בישראל ועד כה היא קיימה כבר שניים עשר מעגלי חונכות בהשתתפות חמישים עמותות. אנו בטוחים שהפרויקט ישמש בסופו של דבר כמודל חדש לשותפות בין קרנות למלכ"רים שיחזק ויעצים את המגזר השלשי בישראל.