הפארק כמנוף לשינוי חברתי

חזון 'פארק החייל האוסטרלי' מבוסס על התפיסה שאנו, כחברה, מחויבים ליצור וליזום את מרב ההזדמנויות שיאפשרו את שילובם המוצלח של אנשים עם צרכים מיוחדים כחלק בלתי נפרד ושווה זכויות בחברתנו. לצורך זה, נבנה הפארק עם נגישות פיזית מלאה ומופעלות בו תוכניות הסברה וחינוך התורמות לנגישות חברתית. נגישות פיזית היא תנאי הכרחי לנגישות חברתית, אך ללא הנגישות החברתית לא ייווצר שילוב מוצלח בקהילה.

מודל הפעלה

תוכנית "משחקיית שילובים" - לכל הציבור:
 • למידה ויישום של כישורי חיים – באמצעות משחקים מותאמים
 • העלאת רמת התפקוד הקוגניטיבי והתקשורתי
 • שילוב בפעילות פנאי קהילתית, נורמטיבית ואיכותית
 • העצמה של ילדים עם צרכים מיוחדים כמובילים בקרב חבריהם ומשפחותיהם
תוכנית "לראות מעבר למוגבלות" - גני ילדים מהחינוך הכללי:
 • עיצוב עמדות חיוביות כלפי אנשים עם צרכים מיוחדים בקרב קהל היעד המבקר בפארק
 • עיצוב התנהגות הציבור בעת הבילוי בפארק – מניעת אלימות, זלזול, ניכור ודחייה
 • יצירת שגרירים ושותפים לתפישת העולם בקרב הורי הילדים והצוותים החינוכיים
 • העמקת הידע בקרב האוכלוסייה בנושא נכויות התפתחותיות ואנשים עם מוגבלויות
תוכנית "עמיתי פארק" לנוער מהשכונה (20 בני נוער):
 • חשיפת בני הנוער המבקרים בפארק למטרות הפרויקט וייעודו
 • יצירת מאגר בני נוער אשר יפעלו כסוכני שינוי – "מדריכים משלבים"
 • הפחתת תופעות של אלימות, וונדליזם, הטרדות וכדומה בשטח הפארק
 • מיסוד "קבוצת מנהיגות" אשר תפעיל את הפרויקטים ואת הסיוע לילדים עם צרכים מיוחדים הלכה למעשה
פסטיבל "רגיש-נגיש" לכל הציבור:
 • יצירת קהילה שותפה ומעורבת מתוך אוכלוסיית התושבים בשכונות הסמוכות לפארק.
 • יצירת קשרי גומלין חיוביים, ביסוס המחויבות, האכפתיות והאחריות של הקהילה לפרויקט.
 • העלאת איכות חייהם של תושבי השכונות הסמוכות לפארק.
 • העשרת פעילות של קבוצות אוכלוסייה ייחודיות בעלות מאפיינים משותפים: הגיל השלישי, רוכבי אופניים מותאמות, אימהות לתינוקות, סבים/סבתות ונכדים ועוד.
תוכנית "רגע בבאר שבע" (בני נוער מהחינוך הרגיל + בני נוער מהחינוך המיוחד):
 • חיזוק והעצמה של הקשר בין בני הנוער לסביבתם בעיר באר שבע, באמצעות אומנות ויצירה ופעילויות שילוב.