קרן פראט אינה מקבלת פניות חדשות עד להודעה חדשה. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומבקשים לא לשלוח בקשות דרך האתר עד להודעה חדשה. אנו מציעים שתבקרו לעיתים באתר לעדכונים ומידע נוסף.

בקשות יתקבלו אך ורק מעמותות מורשות ולא מיחידים. מומלץ להגיש בקשות לתמיכה בשפה האנגלית, אך זו המלצה ולא חובה. עדיפות תינתן לפרויקטים המשלבים מספרים גדולים של עולים חדשים והמסייעים לקליטתם בחברה הישראלית.

הקריטריונים להקצאה והתנאים הנדרשים נתונים לשינוי, בהתאם להחלטת המועצה האוסטרלית של קרן פראט.

בקשות לקרן פראט -ישראל יוגשו לפיטר אדלר, מנהל קרן פראט בישראל, באמצעות דואר אלקטרוני.

הבקשות יפורטו על גבי לא יותר משלושה עמודים ויכללו:

  1. גיליון תמצית הפרויקט
    להורדת גיליון תמצית הפרויקט לחצו כאן.
  2. תיאור של הארגון מבקש המענק, תקציבו התפעולי השנתי בדולרים אמריקניים (עבור עלויות ופרויקטים שוטפים), והישגיו במהלך השנים. נא לציין פרסים או אותות הוקרה, אם הוענקו.
  3. תיאור של הפרויקט הספציפי עבורו מתבקשת התמיכה, כולל יעדים, אתגרים או סוגיות איתם יתמודד; שיטות שיינקטו להשגת היעדים; ההשפעה או השינוי שצפוי הפרויקט לחולל; שיטות הערכה במקום שהדבר רלוונטי; משך זמן.
  4. פירוט סעיפי התקציב לביצוע הפרויקט בדולרים אמריקניים.
  5. רשימה של מקורות מימון אחרים, לארגון בכלל ולפרויקט בפרט.