'קרן פראט' מתמקדת בעזרה לזולת באמצעות תמיכה רחבה בפרויקטים נדבניים העוסקים בהעשרה, בחדשנות ובהעצמה. הקו המנחה את פעילות הקרן הוא "העשרת החיים של אנשי קהילתנו". בנוסף לתרומתה הרבה לארגוני סיוע לנזקקים, הקרן עוסקת גם בפילנתרופיה יזמית, ותומכת בארגונים צעירים ומבטיחים. 'קרן פראט' בוחנת באופן קבוע דרכים להעצים את תרומתה ואת דרך התנהלותם של .הארגונים הנתמכים על ידה כך שתרומתה לאוכלוסיית היעד תהיה אפקטיבית ביותר ולטווח הארוך ביותר.