קרן פראט - ישראל
ת.ד. 37052, ירושלים
טל': 02-9309631
פקס: 02-9932801
info@prattfoundation-israel.co.il