"מעורבות בעשייה פילנתרופית מביאה עמה אחריות כבדה מאוד, אבל יחד עם זאת, זוהי זכות גדולה להיות מעורבים בפעילויות שמטרתן להעשיר את הקהילות שבהן אנו חיים. על אף המרחק הרב המפריד בינינו, אנו מחשיבים את ישראל ותושביה כקרובים ושייכים לקהילה המורחבת שלנו. בשאיפתנו להעשיר "חיים", אנו למעשה נותנים ביטוי לאמונתנו בחשיבות של חברה פלורליסטית שבסופו של דבר תעניק לישראל את כוחה, תקוותה וחזונה."

הלואיז וייסליץ
יו"ר קרן פראט